Sánh bước cùng Thăng Long - Vụ mùa sẽ thành công

CON GIỐNG CÁ

CON GIỐNG CÁ

   Trại giống cá Rô Phi và cá Điêu Hồng của Tập đoàn Thăng Long được đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng với công suất 200 triệu giống/năm.


   Cá giống được sản xuất bởi nguồn bố mẹ do Tập đoàn tự chọn tạo hơn 10 năm.

  Con giống do Thăng Long cung cấp thỏa mãn được yêu cầu và sự khẳng định của người nuôi với ưu điểm:

+   Phát triển nhanh

+   Lưng dày, màu đẹp

+   Tỉ lệ phi lê cao