CON GIỐNG CÁ

   Trại giống cá Rô Phi và cá Điêu Hồng của Tập đoàn Thăng Long được đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng với công suất 200 triệu giống/năm.

CON GIỐNG HISENOR

   Nhập khẩu và sử dụng 100% nguồn Tôm bố mẹ SPF thế hệ mới, với đặc tính tôm lớn nhanh và sức kháng bệnh tốt.

   Tôm bố mẹ được cho ăn 100% nguồn Dời đỏ SPF nhập khẩu, đảm bảo không mang mầm bệnh EHP, EMS.

   Hệ thống xử lý nước bằng Ozone và UV tiên tiến, diệt sạch mọi vi khuẩn, vi rút, đảm bảo nguồn nước sản xuất chất lượng và an toàn.

   Đưa vào sử dụng hệ thống siêu lọc, đảm bảo lọc sạch bào tử EHP trong nguồn nước biển.