SAPONIN

Diệt cá tạp, gây màu nước.

Thành phần bao gồm: (có trong 1 kg sản phẩm)

Saponin, min        12%

Độ ẩm, max          10%