AQUA CHIP

Chế phẩm sinh học Aqua Chip giúp tăng cường quá trình phân hủy chất thải hữu cơ, ngăn ngừa phát sinh khí độc, nâng cao sức khỏe vật nuôi trong nuôi trồng thủy sản

Nguyên liệu chính bao gồm: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus và chất đệm (bột cám gạo)

BIOCHIP

Là chế phẩm sinh học dạng hạt, chuyên xử lý đáy ao có bùn đáy đen, mùi hôi thối; làm sạch môi trường nước từ đó giúp phòng và hỗ trợ xử lý các bệnh đen mang, cụt phụ bộ và sâu đuôi, BioChip giảm khí độc (NH3, H2S).

AQUA CHIP PLUS

Phòng ngừa và nhanh chóng loại bỏ nitrate (NO2).

Thành phần gồm có: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus pumillus và chất đệm (bột cám gạo)