THỨC ĂN CÁ RÔ PHI S030.F02.002 T1-T5 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

Thức ăn cá Lóc S030.F02.024 L01-03 25Kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

S030.F02 Cá Chẽm F07-09 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

THỨC ĂN CÁ MÚ S030.F02.015 S01-S03 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

THỨC ĂN CÁ TRA S030.F02.063 CT03-05 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

THỨC ĂN ẾCH S030.F02.027 E04-05 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

THỨC ĂN CÁ THÁT LÁT TL01-03 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

THỨC ĂN CÁ CHIM VÂY VÀNG SP01-03 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

THỨC ĂN CÁ RÔ ĐỒNG S030.F2 R25 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo 25Kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình (Giai đoạn con S-1-2-3) 20Kg

 Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất