THỨC ĂN CÁ THÁT LÁT TL01-03 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

THỨC ĂN CÁ CHIM VÂY VÀNG SP01-03 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

THỨC ĂN CÁ RÔ ĐỒNG S030.F2 R25 25kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

Thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng Baccarat Fast 20Kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Bột đậu nành, Bột mì, Krill Meal, Dầu cá, Vitamin và Khoáng chất

Thức ăn nuôi Tôm Sú BS547 20KG

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Bột nội tạng mực, Bột mì, Bột đậu nành, Dầu cá, Lecithin, Cholesterol, Vitamin và Khoáng chất

Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo 25Kg

Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình (Giai đoạn con S-1-2-3) 20Kg

 Thành phần nguyên liệu bao gồm: Bột cá cao cấp, Dầu cá, Bã đậu nành, Bột mì, Vitamin và Khoáng chất